PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - O05318047
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: PSYC
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : O05318045
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Duševní zdraví a psychická porucha, příznaky a příčiny psychických poruch, klasifikace psychických poruch, psychózy, psychogenní poruchy a neurózy, depresivní stavy, psychosomatické poruchy, poruchy chování, mentální retardace, poruchy vývoje osobnosti, a psychopatie, týrání dítěte, suicidní chování
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Zvolský, P.: Obecná psychiatreie. Karolinum, Praha 1996

Zvolský, P.: Speciální psychiatrie. Karolinum, Praha 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK