PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie CNS a chování II - O05318045
Anglický název: CNS Physiology and Behavior II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: FCNS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : O05318043
Je prerekvizitou pro: O05318048, O05318046, O05318047
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Neuropsychologie - předmět, vztah k psychologii a neurologii, koncepce neuropsychologie, problematika lokalizace psychických funkcí, asymetrie, neuropsychologie - výklad afázií, paměti, poruch učení, základy vyšetření v neuropsychologii, principy neuropsychologické rehabilitace;
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Langmeier,J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H+H, Praha,1998.

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus

Obsah kurzu:

24.2. Pohlavní systém muže.

3.3. Pohlavní systém ženy, těhotenství.

10.3. Obecná neurofyziologie I.

17.3. Obecná neurofyziologie II.

24.3. Senzorické funkce I.

31.3. Senzorické funkce II.

7.4. Praktická cvičení.

14.4. Test CNS I.

21.4. Řízení činnosti kosterního svalstva a orgánů páteřní míchou.

28.4. Stavba a funkce mozkového kmene, mozeček, bazální ganglia.

5.5. Řízení činnosti kosterního svalstva a orgánů mozkovou kůrou.

12.5. Autonomní systém a asociační funkce CNS. EEG a spánek.

19.5. Zápočty a konzultace.

Poslední úprava: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (08.03.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK