Fyziologie CNS a chování I - O05318044
Anglický název: CNS Physiology and Behavior I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: FCNS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : O05318043
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Neuropsychologie - předmět, vztah k psychologii a neurologii, koncepce neuropsychologie, problematika lokalizace psychických funkcí, asymetrie, neuropsychologie - výklad afázií, paměti, poruch učení, základy vyšetření v neuropsychologii, principy neuropsychologické rehabilitace;
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Langmeier,J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H+H, Praha,1998.

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus

Obsah kurzu:

Trávicí trubice, stavba a funkce, sliny, polykací reflex.

Stavba a funkce žaludku

Stavba a funkce jater, exokrinní pankreas.

Stavba a funkce střeva, defekace.

Metabolismus živin, termoregulace, stavba a funkce kůže.

Funkční morfologie ledvin, tubulární funkce.

Konečná úprava moče, její složení a vyšetření.

Endokrinní žlázy, mechanismus působení hormonů, regulace.

Hypotalamo-hypofyární szstém.

Štítná žláza, regulace Ca a P, regulace glykémie, nadledviny, stres.

Poslední úprava: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (08.03.2005)