PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Somatologie I - O05318042
Anglický název: Somatology I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SOMA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Michal Schreiber, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Erudio ()
Subject, relations to psychology and neurology, concept of neuropsychology, problem of localization of psychic functions,, asymtry, memory, learning disorders, imtrodution to examination in neuropsychology, principles of neuropsychology rehabilitation
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.01.2007)

Schreiber M. a kol.: Funkční somatologie, Praha : H+H 1998, ISBN 80-86022-28-5.

Trojan S. a kol: Lékařská fyziologie, Praha : Grada 4. přepracované vydání 2003.

Trojan S., Schreiber, M.: Atlas biologie člověka, Praha :Scientia 2002, ISBN 80-7183-257- X, druhé vydání v roce 2007

Vokurka M., Hugo J.: Praktický slovník medicíny, Praha : Maxdorf, 1995, ISBN 80- 85800-28-4.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (07.03.2005)

Obsah kurzu:

Historický úvod, předmět somatologie, lékařské vědy

Funkční morfologie buňky, mikroskop.

Základy genetiky.

Funkční morfologie tkání, epitel, pojivo.

Obecná stavba kostí, její typy, inervace.

Páteř, obratle, hrudník.

Lebka kosti končetin, pánev.

Klouby horní a dolní končetiny.

Svalstvo končetin a trupu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK