PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ORL a foniatrie - O04318049
Anglický název: ORL and Phoniatry
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mudr. Miroslava Hrbková
MUDr. Petr Janoušek
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)
Anatomie sluchového ústrojí, sluchová dráha, vývoj sluchového orgánu, periferní a centrální sluchový analyzátor,řeč - mluví a zvuková stránka řeči, vývoj řeči, vyšetření sluchu, včasná reedukace, audiologie, audiogram, poruchy sluchu a poruch řeči, příčiny nemluvnosti;
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)

Floriánková, P., Šlapák,I.: Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Paido, Brno, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK