PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oftalmologie - O04318038
Anglický název: Ophtalmology
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)
Zrakový orgán, anatomie oka, fysiologie zraku, akomodace, zraková ostrost, adaptace, barvocit, zorné pole, přehled očních chorob, jejich vztah k postižení zrakových funkcí; slabozrakost, slepota;
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)

Kraus,H.: Kompendium očního lékařství. Grada, Praha 1997.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (27.04.2005)

Obsah kurzu:

1) Psychologie školního dítěte

2) Postižené dítě z pohledu speciální pedagogiky a psychologie

3) Problematika zrakově postižených dětí při vstupu do školy

4) Příčiny zrakových vad u slabozrakých dětí

5) Metodika vyučování ve školách pro slabozraké

6) Čtení, psaní, jazyková a literární výchova v 1.r.ZŠ pro slabozraké

7) Základní metodické pokyny pro práci s dětmi se zbytky zraku

8) Metody a techniky defektologie

9) Rehabilitace zrakově postižených osob a způsoby její realizace

10) Reedukace zraku

11) Vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK