PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ortopedie a ortopedická protetika - O04318037
Anglický název: Orthopedy and Orthopedic Protetics
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (998)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ORTO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Vladislav Mrzena, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (10.05.2005)
Ortopedie, protetika, vyšetřovací metody, úrazy dětského věku, prevence, terapie, rehabilitace,vrozené a získané vady kostí, kloubů, porucha svalového aparátu, DMO, svalová onemocnění, vady páteře, metabolické poruchy , chromozomální odchylky, hormonální poruchy;
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (10.05.2005)

Kubát,R.: Ortopedické vady u dětí a jak jim předcházet. H+H, Praha 1992.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (10.05.2005)

Cíl kurzu: poskytnutí základních informací podstatných pro orientaci učitele a z ní plynoucí přístup k romským žákům

Obsah kurzu: obsahem přednášek je historický vývoj Romů, základní etnografické údaje, kulturní vývoj , charakteristika romského jazyka, výchova a vzdělávání romského dítěte, některé přístupy ke vzdělávání nomádů v zahraničí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK