PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofického diskurzu II - O03112045
Anglický název: Introduction to Philosophy II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1,Rok2
Staré označení: ÚFDI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Filozofie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základní rysy filosofického myšlení - vztah filosofie k mytologii, náboženství, umění a vědě. Ontologické, mentalistické a lingvistické paradigma ve filosofii. Filosofický obraz světa v proměnách myšlení. Pravda jako filosofický problém. Metody pravdivého poznání. Hledání univerzality člověka v moderní filozofii. Obrat k jazyku. Řeč a porozumění.
Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (08.11.2005)
Literatura

Pelcová, N. : Vzorce lidství

Jaspers, K. : Úvod do filosofie

H.J. Störig : Stručné dějiny filosofie

Petříček, M. : Úvod do filosofie

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (13.04.2005)
Sylabus

Přednášky tohoto kurzu je možno dále navštěvovat u :##Doc. PhDr. S. Dorotíková, DrSc.#Doc. ThDr. Dr. O. A. Funda#Doc. PhDr. A. Hogenová, CSc.#PhDr. V. Jirásková, PhD.#PhDr. D. Krámský, PhD.

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (13.04.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK