PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demokracie a ústavnost - O03111043
Anglický název: Democracy and Constitutionalism
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ONUZ12112
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: DEÚS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Kategorizace předmětu: Politologie > Předměty širšího základu
Záměnnost : ONUZ12112
Je záměnnost pro: OKNUZ12112, ONUZ12112
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
V kurzu je věnována pozornost základním teoretickým, metodologickým a praktickým otázkám demokracie.Jsou analyzovány otázky předpokladů, podmínek a rysů právního státu. Anaylyzuje se Ústava ČR v komparci s jinými ústavami v historii a současnoti. Rozebírají se otázky vývoje lidských a občanských práv a svobod. Nastinují se teoretické a pedagogické otázky výchovy k ústavnosti.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Ústava ČR - Listina základních práv a svobod

Kunnc, J a kol. : Demokracie a ústavnost

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK