PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně politického myšlení - O03111042
Anglický název: Selected Chapters from the History of European Socio-political Thinking
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ONUZ12113
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: VKDE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Kategorizace předmětu: Politologie > Předměty širšího základu
Záměnnost : ONUZ12113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz seznamuje se základními otázkami z dějin evropského sociálně politického teoretického myšlení od antiky po 18. století. Podrobně se věnuje názorům těch myslitelů, kteří nejvíce ovlivnili svou dobu a myšlení období následujících. Přednášky jsou kombinováné četbou textů.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Pelcová, N. : Evropské myšlenkové tradice

Primární literartura: např. Platón : Ústava

Aristoteles : Politia I

apod.

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK