PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofie dějin - O03111035
Anglický název: The Philosophy of History
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: FIDĚ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
1 Role vědomí v dějinách a dějinnosti pro porozumění kořenům dneška 2 Problém počátku dějin 3 Filosofické problémy národních dějin a dějin evropských 3, 4 Filosofický problém času a časovosti ve vztahu k pojetí dějinnosti 5 Augustinus Aurelius 6 Otázky smyslu dějin a smyslu českých dějin
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Časopis Reflexe

Filozofický časopis (podlé témat)

Pešková, J. : Role vědomí v dějinách

Studentsi vybere jedno z uvedených témat a prostuduje k němu literaturu z nabídnutého výběru nebo po dohodě s vyučujícím podle vlastního výběru. Ostatní témata nastuduje podle přednášek ze sekundární literatury.

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK