PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofie výchovy - O03111033
Anglický název: The Philosophy of Education
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: FIVÝ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Záměnnost : ONUZ12107, ON9312011, ON9312051, O02312025
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Výchova jako vztah ke světu, ke společenství a k sobě samému. Antropologické předpoklady výchovy. Archetypy výchovy. Dilemata a antinomie výchovy v době moderní a postmoderní. Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize světa. Autorita a odpovědnost ve výchově.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Pelcová, N.:Filosofická a pedagogocká antropologie

Palouš, R. : Čas výchovy,K filosofii výchovy

Kratochvíl, Z. : Výchova, zřejmost, vědomí

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK