PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofie pro obor Pg I - O03111003
Anglický název: The Philosophy for Pedagogical Branch I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1,Rok2
Staré označení: FIPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. ThDr. Otakar Funda, Dr. theol.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Filozofie
Je prerekvizitou pro: O03112046, O02314003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz si všímá základních témat filosofického tázání jako: bytí - jevy, dedukce - indukce, myšlení substanční a myšlení dějinné, dále vztahu filozofie k mýtu, k náboženství, exaktním vědám. Dotýká se tematiky antropologické i témat evoluční ontologie. V prvním semestru pak sleduje velká témata antické filosofie, ve druhém velká témata filosofie novověké, od Bacoona k Nietzschemu. Koncipován je z pozice kritického racionalismu (K. R. Popper, H. Albert).
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

J.M. Bocheňski : Cesta k filozofickému myšlení

I. Tretera : Nástin dějin evropského myšlení

H. J. Störig : Malé dějiny filozofie

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK