Světová ekonomika - O02312022
Anglický název: World Economics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: SVEK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Je korekvizitou pro: O02312069
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou, vznikem, vývojem a strukturou světového hospodářství, jeho hlavními vývojovými trendy a s postavením ČR ve světovém hospodářství. Předmět má rovněž poskytnour aktuální informace o nejdůležitějších segmentech světového hospodářství, o hlavních formách mezinárodních ekonomických vztahů a globalizace světového hospodářství.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

KOVF

Poslední úprava: Erudio ()