PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
European Computer Driving Licence - O02310999
Anglický název: European Computer Driving Licence
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Vysvětlení: Nabídka výukových materiálů ke kurzům ECDL.Zapsaný studentům budou zpřístupněny certifikované materiály pro samostudium.
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Projekt ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.
Poslední úprava: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (09.01.2006)
Cíl předmětu

Získaz základní počítačové dovednosti na úrovni ECDL,

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (08.07.2008)
Metody výuky

E-learningový kurz -samostudium.

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (08.07.2008)
Požadavky ke zkoušce

Absolvování kurzu.

V případě zájmu lze na fakultě se slevou získat mezinárodně platný certifikát ECDL po vykonání příslušné zkoušky.

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (08.07.2008)
Sylabus -
ZÁKLADNÍ MODULY ECDL
Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů může uchazeč získat Osv?d?ení ECDL Start , ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech 7 následujících modulů:

1. Základy informačních technologií

 • základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady
 • informační technologie a společnost - člověk versus počítač
 • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
 • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
 • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT
2. Používání PC a správa souborů
 • používání počítače a správa souborů
 • tvorba adresářové struktury a její filozofie
 • kopírování souborů
 • nastavení uživatelského prostředí na počítači
3. Textový editor
 • filozofie práce s textem v textovém programu
 • formátování písma, odstavců a dokumentu
 • vlastní úprava textu a pravidla související
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů
4. Tabulkový kalkulátor
 • filozofie práce s tabulkovým programem
 • formátování buňky a tabulky
 • práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
 • možnosti adresování v tabulce při kopírování
 • tvorba grafů a databází
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek
5. Databáze
 • filozofie práce s databází
 • vytvoření seznamu
 • definice textových a číselných polí
 • výběr položek a jejich zpracování
 • ukládaní dat
6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
 • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
 • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
 • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
 • možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy
 • možnosti ukládání na jiná než běžná média
7. Služby informační sítě
 • filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory
 • možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost
 • elektronická pošta - způsob využívání
 • Internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu
 • vyhledávání informací a jejich zpracování

Poslední úprava: Jančařík Antonín, doc. RNDr., Ph.D. (09.01.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK