PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z českého jazyka - O02303101
Anglický název: Teach in on Czech
Zajišťuje: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Záměnnost : O02303001
Je prerekvizitou pro: O02303050, O02303014
Je záměnnost pro: O02303001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Praktické procvičování spisovné češtiny (psané texty, ortografie); mluvnice spisovné češtiny, spisovný jazyk a jeho stylistické rozrůznění; časopisy zabývající se kultivováním spisovné češtiny.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Pravidla českého pravopisu. Naše řeč. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost.

Poslední úprava: Erudio ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK