PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z ČJ - O02303001
Anglický název: Czech Teach-in
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: PRČJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Záměnnost : O02303101
Je korekvizitou pro: O02303002, O02303003
Je prerekvizitou pro: O02303SOZ, OSOZ1C, OSOZ003
Je záměnnost pro: O02303101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (02.03.2010)
Praktické procvičování spisovné češtiny (psané texty, ortografie); mluvnice spisovné češtiny, spisovný jazyk a jeho stylistické rozrůznění; časopisy zabývající se kultivováním spisovné češtiny.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (08.04.2005)

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. Rozšířené vydání. Praha, Fortuna 1999.

Kostečka, J.: Český jazyk pro 1. - 4. roč. gymnázií. Praha, SPN 2001-2004.

Slovníky a lingvistické časopisy.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO (29.08.2005)

Studijní obor: Učitelství pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ

Kurz K 01 Proseminář z českého jazyka

Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. O. Palkosková, Ph.D., PhDr. L. Janovec, PhDr. M. Šamalová

Požadavky k zápočtu: tři úspěšně splněné písemné práce (korektura + rozbor) ze šesti možných dle pokynů vedoucího semináře, referát na vybrané lingvistické téma a jeho písemné zpracování.

Forma zkoušky: - - -

Požadavky ke zkoušce: - - -

Cíl kurzu: procvičení, upevnění a systemizace poznatků z jednotlivých jazykových disciplín.

Obsah kurzu: Procvičení jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba), upevnění latinské lingvistické terminologie, vlastní prezentace studentů, seznámení s odbornou literaturou a institucemi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK