PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Profesní rozvoj učitele - O02214020
Anglický název: Professional Development of Teachers
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O02213005, O02214005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kurz je úvodem do teorie této problematiky se zaměřením na další vzdělávání učitelů. Studenti budou seznámeni se systémem dalšího vzdělávání, jeho podmínkami, formami i metodikou tvorby vzdělávacích programů. Získané poznatky mohou studenti využít ve své učitelské praxi i v oblasti vzdělávání dospělých.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

xxx

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK