PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-psychologická praxe - O02214008
Anglický název: Educational and Psychological Practice
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: PPPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Pavol Sekereš
PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O02214001
Záměnnost : ONPP144
Je prerekvizitou pro: O02214035, O02214016, O02214011, O02314039, O02314063, O02214026, O02214024, O02214023, O02214021, O02214019, O02214014, O02214013, O02214010, O02214015, O02214017
Je záměnnost pro: ONPP144
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Studenti by se během rozsáhlé praxe ve škole měli seznámit především s různými pojetími výuky, s chodem a provozem školy, s učitelskou profesí a náplní práce učitele, s rolí učitele a žáka ve výchovném procesu a vzájemné interakci.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Solfronk,J.: Kapitoly ze školní pedagogiky. Praha, UK 1993.

Tonnuci,F.: Vyučovat nebo naučit? Praha SVI UK 1991.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK