Symboly v komunikaci - O02213054
Anglický název: Symbols in Communication
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ONPP13154
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Staré označení: SYKO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Komunikace
Záměnnost : ONPP13054
Je záměnnost pro: ONPP13054
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Anotace: Obsahem kursu je popis školní reality z hlediska kulturní a sociální antropologie. Důraz je kladen na vnitřní smysl kulturních jevů v rámci komunikace ve škole a v dětské skupině. Na příkladě vybraných kulturních fenoménů je prezentován způsob interpretace těchto fenoménů buď v rámci kultury jako takové či z hlediska kultury sociální skupiny (škola, dětské skupina). Kurs tak bude směřovat k pochopení jisté autonomie dětské kultury a z toho vyplývajících odlišných "schémat" chování a hodnotových priorit u dětí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Studijní literatura:

Bittnerová, D.: Ztracené dětství. In: Co se v mládí naučíš... Praha 1993.

Bittnerová, D.: Střet zájmů - Kulturní konflikt mezi učiteli a žáky. In: Typy žáků. Praha 1995.

Budil, I: Mýty, člověk a kultura. Praha 1994.

Kučera, M.: Láska v jedenácti a dvanácti. Pedagogika 44/1994, č.1

Mareš,J. Křivohlavý,J.: Komunikace ve škole. Brno 1995.

Pražská skupina školní etnografie: Co se v mládí naučíš... Praha 1992.

Pražská skupina školní etnografie: Typy žáků. Praha 1995.

Štech, Stanislav (ed.): Stát se učitelem. Praha 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Tematický plán

Studijní obor: VVP II. cyklus

Katedra: pedagogické a školní psychologie

Typ studia: magisterské, interní

Kurs: K54 Symboly v komunikaci

Forma výuky: přednáška a seminář

rozsah: 1 semestr

Vstupní podmínky: ukončení prvního cyklu MS

Ukončení: zápočet

Semestr: letní

Školní rok: 2004/05

Vyučující: Dana Bittnerová

Požadavky k zápočtu: účast na seminářích, seminární práce formou referátu

Cíl kursu: Rozšíření obrazu (percepce) školní reality o kulturně a sociálně antropologický pohled, s důrazem na vnitřní smysl kulturních jevů v rámci komunikace sociální skupiny.

Obsah kursu: Přednášky a semináře se zaměří na popsání a analýzu školní reality z hlediska etnografie a kulturní a sociální antropologie. Na školu se tedy bude pohlížet jako na sociální entitu, která v sobě zahrnuje dvě skupiny, žáky a učitele. Na příkladě vybraných kulturních fenoménů pak bude prezentován dialog jak mezi oběma skupinami tak uvnitř skupiny dětí. Důraz bude kladen především na pochopení jisté autonomie dětské kultury a z toho vyplývajících odlišných "schémat" chování a hodnotových priorit u dětí.