PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Materiálová tvorba - O01321060
Anglický název: Material´s creation
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽTV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O01321048
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. (28.01.2021)
Současná výtvarná tvorba a design: Vztah funkce, formy a obsahu. Materiál jako jazyk. Koncepce používání materiálů a jejich významotvorná specifika pro výtvarnou tvorbu. Z ákladní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie. Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. (28.01.2021)

Specifika užité tvorby, získání výtvarných a technických zkušeností na základě samostatné práce.

Literatura -
Poslední úprava: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. (28.01.2021)

Norman Potter. What is a designer: things, places, messages. London: Hyphen press, 2003

Alain de Bottom, John Armstrong. Umění jako terapie. London: Phaidon, 2013

Vanessa Corby: Eva Hesse. Longing, Belonging and Displacement. London: IB Tauris, 2010

Olafur Eliasson, Reality Projector. Marciano Art Foundation, 2019

kolektiv autorů: Design v českých zemích. Praha: Academia, 2016

Mikušová, Miluše. Prostorová a užitá tvorba I. Praha: SPN-UK,1996

Cikánová, Karla. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum,1995

Skarlantová, J. - Harazímová, L. Estetická výchova pro SOŠ. Praha: Fragment, 1998 

(kapitoly: Životní prostředí a styl a Užité umění a lidová tvorba) Metody výuky -
Poslední úprava: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. (03.02.2021)

Cvičení. Bližší informace rozešle vyučující emailem. Prosím přihlašujte se do Microsoft Teams skupiny na odkazu dole:

Kurz bude veden hybridní formou (kombinace prezenční a distanční výuky dle dané epidemiologické situace). 

odkaz na online výuku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9be6b5607b044a388adccec823001b07%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b3ff2dc-06a3-4a94-8c0f-88f09f23e67c&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. (28.01.2021)

Aktivní účast, splnění zadaných úkolů, reflektivní komentář.

Zpracování zadaných úkolů do elektronické podoby (vytvoření vlastního PDF), zaslání  či uložení tohoto souboru na požadované médium (Microsoft Teams).

 

Sylabus -
Poslední úprava: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. (28.01.2021)

 

Sylabus se může měnit dle aktuální situace:

 

1. Program kurzu - samostatná práce s papírem - samostudium materiálů

2.  MT setkání - představení účastníků, reflexe prvního úkolu, zadání další práce Vlastní papírový objekt

3. Samostatná práce na zadání- Vlastní papírový objekt

4. MT setkání - reflexe úkolu - Vlastní papírový objekt - pokračování na práci

5. MT setkání - 

6. Samostatná práce na zadání - Prostředí pro objekt

7. MT setkání - reflexe úkolu Prostředí pro objekt, zadání animace

8. Samostatná práce -animace

9. Individuální pokračování na tématu, didaktické zadání tématu

10. Tvorba portfolia- individuální konzultace

11. Prezentace portfolií

12.  Studentské vzájemné hodnocení - formativní hodnocení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK