PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV s praxí - O01320906
Anglický název: Teaching methods and techniques with practice
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Tělesná výchova
Prerekvizity : O01320062
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Praktické výstupy a jejich analýza. Praxe ve škole, hospitace zájmové TV, rozbory a hodnocení TV procesu. Následná sebereflexe a diagnostika a evaluace efektivity vyučovací jednotky.
Poslední úprava: SVOBODOV/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2012)
Literatura

Platné učební osnovy.

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus -

Individuální příprava a řízení hodiny TV ve škole a následná sebereflexe a společná analýza lekce. Využití a ověření nových metod řízení a použití diagnostických metod a evaluačních technik ke zhodnocení lekce. Zápočtově požadavky - aktivní účast a metodický výstup.

Poslední úprava: HAJKOVAJ (16.09.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK