Teorie TK a antropomotorika I - O01320147
Anglický název: Physical culture theory and anthrophomotorics I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: TTKA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Tělesná a pracovní výchova pro postižené
Učitelství > Tělesná výchova
Je neslučitelnost pro: OK0620147
Je prerekvizitou pro: O01320148
Je záměnnost pro: OK0620147
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.03.2015)
Filozofická, antropologická a pedagogická východiska teorie tělesné kultury. Tělesná kultura a kultura lidstva, subsystémy TK a jejich funkce. TK a pohybová aktivita člověka, pohyb a tělesná cvičení. Systém základních pojmů TK. Zdraví, zdatnost, výkonnost, kvalita života a aktivní životní styl. Zdravotně orientovaná zdatnost. Hypokineze a její důsledky. Duševní zdatnost. Tělesná zdatnost a psychická odolnost. Kinantropologie jako vědní obor.
Literatura
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.03.2015)

Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 20012
Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

Teorie a praxe z hlediska potřeb učitele ZŠ. Tělesná kultura jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj tělesné kultury ve starověku, středověku a novověku s důrazem na události v 19. a 20. století ve světě i u nás a na vybrané didaktické systémy a organizace, zejména dětské. Místo pohybu v životě jedince i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Hypokineze a její důsledky. Kvalita života a životní styl. Tělesná cvičení jako prostředek a učivo. Druhy motoriky. Motorické schopnosti a dovednosti. Motorické učení.
Zápočtové požadavky - účast na přednáškách, volba a zpracování problému z oblasti TK - téma dle vlastního schváleného výběru a jeho prezentace. Vědomostní test.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2013)

1. Zpracování a prezentace seminární práce.
2. Vědomostní test.