PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
TV letní kurz - O01320044
Anglický název: Summer sport activities outdoor course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0T119A
Vysvětlení: Rok1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Prerekvizity : O01320038
Je neslučitelnost pro: OK0620132
Je záměnnost pro: OK0620132
Anotace -
Pobyt v přírodě, cvičení a hry v přírodě, pěší turistika. Sporty v přírodě, orientační běh základy kanoistiky, netradiční hry: softbal, ringo, korfbal, frisbee. Didakticko- metodické zásady těchto činnosti pro děti.
Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (30.10.2019)
Cíl předmětu -

Seznámení studentů s možnostmi letních pohybových aktivit, které lze provádět internátní formou při dlouhodobých pobytech mimo školní prostředí v interakci s rozvojem kognitivním, emočním a sociálním.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (30.10.2019)
Literatura -

Mazal, F. Soubor pohybových her mladšího školního věku. Olomouc, 2000.
Zapletal, M. Hry v přírodě. Praha.
Neumann, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000.
Landa, P., Lišková, J.: Rekreační cyklistika. Praha: Grada, 2004.
Neumann, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999.
Kirchner, J., Hnízdil, J. Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada, 2004.
Neumann,J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2000.
Kolář,P. Mladé sporty. Praha: ČASPV, 1995.
Mazal,F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 1999.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (30.10.2019)
Sylabus -

Didaktika a organizace turistické činnosti. Pobyt v přírodě - tábornické znalosti, práce s přírodními materiály, základní znalosti přírody, ekologie, orientace. Cvičení a hry v přírodě. Netradiční hry - softbal, lakros, ringo atd. Základy orientačního běhu. Základy pěší, vodní a cykloturistiky - ovládání plavidla a kola. Bezpečnost provozu. Způsoby a metody využití jednotlivých činností v kolektivu dětí na 1.stupni ZŠ. Zásady bezpečnosti, výběr a organizace školy v přírodě. Zápočtové požadavky - aktivní účast celého rozsahu kurzu.

Poslední úprava: HAJKOVAJ (20.09.2005)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na celém kurzu je podmínkou udělení zápočtu.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (30.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK