PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Motivace ve škole - O01313289
Anglický název: Motivation in School
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O02213052
Vysvětlení: Rok4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Psychologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Metodickou osou práce v semináři je využití tvořivé aktivity studentů s cílem rozvíjet jejich profesionální dovednosti, zvláště ve vedení poradenského rozhovoru. Po teoretickém vstupu procvičují a zaznamenávají jednotlivé verbální a neverbální techniky ve vedení rozhovoru. Analyzují etapy poradenského procesu ve vztahu k poradenskému rozhovoru. Podmínkou zápočtu je záznam a rozbor tří poradenských rozhovorů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Hrabal,v., Man,F. Pavelková,I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1989

Hrabal,V.: Jaký jsem učitel? Praha, SPN 1988.

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1996

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK 2002.

Pavelková,I.: Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha , Academia 199O

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Cíl kurzu:
a) Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole.

b) Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole.

Obsah kurzu:
Motivační dispozice a motivační procesy. Vnitřní a vnější zdroje motivace.

Učební motivace. Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci.

Diagnostika a rozvoj poznávacích , výkonových a sociálních potřeb.

Vzdělávací autoregulace. Perspektivní orientace.

Motivování žáků ve škole a v rodině.

Postoje žáků k jednotlivým předmětům.

Překonávání krizí v motivaci k učení (příčiny žákovské nemotivovanosti).

Motivační výcvik (Výkonově motivační programy, koncepce ?Původce - Pěšák" , volní trénink.)

Autodiagnostika učitele v motivační oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK