PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nadané děti - O01313288
Anglický název: Gifted Children
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O02213045
Vysvětlení: Rok4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Psychologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kurz tvoří tři tématické bloky: První je zaměřen na teoretické problémy nadání, systémy péče o nadané děti v různých zemích a vývoj této problematiky v psychologii. Druhý blok přednášek je věnován problematice osobnosti nadaných, jejich problémům a poradenství pro nadané. V třetím jsou poskytnuty informace o odborných společnostech, které se touto problematikou zabývají na úrovni státní, evropské i celosvětové, o možnostech přípravy učitelů pro práci s nadanými a o odborné literatuře v této oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Laznibatová, J.: Nadané deti, ich vývin, podporovanie a vzdelavanie. Bratislava, IRIS 2001

Heller, K.A.- Monks, F.J. - Passow, A.H.: International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford, Pergamon Press 1993.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK