PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specifické poruchy učení - O01313286
Anglický název: Specific Learning Disabilities
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Psychologie
Je prerekvizitou pro: O01313287
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Erudio ()
The course is focused on counseling psychology in groups (children and young people). Keywords: Interventional group programmes. Objectives of group counseling. Ways of group guidance. Model case studies of group session. Evaluation of group meetings.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
The aim of the course:
Introduction to specific learning disabilities, acquisition of basic abilities (diagnostic, interventive, terapeutic)

The content of the course:
?Origin and develpoment of specific learning disabilities, development of theories

?Definitions of specific learning disabilities, symptoms, etiology, secondary psychosocial problems

?Develpomental disabilities in preschool and school age, prevention, diagnostics, interventions

?Psychoeducational diagnostic of specific learning disabilities

?System of the care about children with specific learning disabilities

?Specific learning disabilities in secondary schools

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK