PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ - O01215268
Anglický název: Teaching practice at the 1st grade of primary school
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: P:0 X:0 E:1
Staré označení: SPPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01213022, O01215018, O01215020
Je neslučitelnost pro: OK0615268
Je záměnnost pro: OK0615268
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (04.06.2007)
Studenti konají náslechy v prvním ročníku základní školy a aktivně asistují třídním učitelkám. Své pozorování a aktivní účast podrobně reflektují.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (13.10.2018)

Cílem předmětu je seznámit se podrobně s praxí vstupu dítěte do školy jakožto klíčové a náročné situace v životě dítěte a náročné situace v práci učitele.

Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

dle aktuálních požadavů

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (13.10.2018)

pozorování práce učitele a chování dětí

záznamy z pozorování

reflexe

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (13.10.2018)

Spolupráce a komunikace s rodiči.

Příprava třídy.

Řešení problémů a konfliktů.

Motivace.

Nastolení třídních pravidel.

Orientace ve škole.

Výuka v prvním týdnu školy.

aj.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (13.10.2018)

Studenti získávají zápočet na základě potvrzení o konání praxe na jimi zvolené škole.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK