PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce školy a muzea - O01155628
Anglický název: Cooperation of the school and the museum
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petra Horská, Ph.D.
Třída: Volitelné předměty pro PS
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (03.05.2011)
Kurz je zaměřen na představení spolupráce školy a muzea. Studenti se seznámí s muzejní pedagogikou s důrazem na objektového učení jako základní metodu muzejně-pedagogické činnosti. Součástí kurzu bude mapování současné výchovně-vzdělávací nabídky muzeí a exkurze do vybraného muzea. Zvolené téma vede studenty k zamyšlení nad využitím muzea v jejich budoucí pedagogické praxi, k přípravě vlastního výchovně-vzdělávacího materiálu pro návštěvu muzea a jeho prezentace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (03.05.2011)

Cílem je otevřít dialog mezi školou a muzeem. Poukázat na muzeum v kontextu jeho edukační funkce a promýšlet roli muzea ve spojitosti s potřebami současné školy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (03.05.2011)

1. Možnosti spolupráce školy a muzea.

2. Muzejní pedagogika jako rozvíjející se obor.

3. Metoda objektového učení jako významný přístup muzejně-pedagogické činnosti.

4. Výchovně-vzdělávací nabídka současných muzeí.

5. Exkurze do vybraného muzea a její reflexe.

6. Příprava vlastního výchovně-vzdělávacího materiálu a jeho prezentace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK