PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky II - NUFY116
Anglický název: Physics Teaching Propedeutics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Prerekvizity : NUFY115
Je neslučitelnost pro: NFUF811
Je záměnnost pro: NFUF811
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2011)
Seminář navazuje na předmět NUFY 115 a je zaměřen na nalézání a řešení dalších problémů, se kterými se učitelé setkávají ve své praxi (práce třídního učitele, šance a rizika využití moderních technologií ve výuce fyziky, styly učení, zvláště se zaměřením na fyziku, vedení dokumentace výuky, spolupráce s rodiči, atd.), a to nikoliv z hlediska teoretických poznatků pedagogiky a didaktiky, ale z hlediska konkrétních zkušeností vyučující. Účastníci semináře jsou vedeni k diskuzi nad předloženými problémy, předpokládá se jejich aktivní zapojení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (05.05.2020)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (18.05.2006)

Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN Praha, 1984 Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky I- IV. Prometheus Praha, 1997, 1998, 2000 Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha, 1996 Učebnice fyziky pro střední školy

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (11.01.2018)

Práce třídního učitele. Dokumentace třídy. Řešení výukových i výchovných problémů. Spolupráce s rodiči. Mimoškolní aktivity. Jak se chránit v případě problémů, syndrom vyhoření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK