PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika IV (atomová fyzika) - NUFY103
Anglický název: Physics IV (Atomic Physics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NFUF301
Záměnnost : NFUF301
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Základní představy z atomové fyziky, atomová struktura hmoty, stavba elektronového obalu, elektromagnetické přechody.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)

Základní představy z atomové fyziky, atomová struktura hmoty, stavba

elektronového obalu, elektromagnetické přechody.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (09.10.2017)

Pro udělení zápočtu je vyžadována aktivita během semestru (dvě prezentace na dohodnutá témata) a úspěšné vyřešení krátké zápočtové písemky. Zápočet lze opakovat doplněním dosud nesplněných požadavků.

Zápočet je předpokladem konání zkoušky.

Zkouška je ústní. Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, jaký byl prezentován na přednášce a v dohodnutých studijních materiálech.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)

Úlehla, Suk, Trka: Atomy - jádra - částice, Akademia, 1990 (kniha)

Halliday D. et al: Fyzika, vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vutium/Prometheus 2006

Vybrané stránky na WWW, speciálně na

Vybrané partie z webové učebnice

Doplňková literatura:

H. Haken, H. C. Wolf: The Physics of Atoms and Quanta, Springer 2005 (kniha)

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)

Základní jevy a představy fyziky atomů s ilustracemi či jednoduchými aplikacemi kvantové mechaniky.

Vývoj poznatků o atomu a částicích, Rutherfordův model atomu a jeho experimentální ověřování. Rozptylový experiment, účinný průřez, pravděpodobnostní charakter procesů v mikrosvětě.

Poznatky o spektrech atomů (optická, rentgenová, …).

Spin elektronu a jeho různé projevy, magnetické vlastnosti atomů.

Fermiony a bosony, Pauliho princip, elektronové stavy ve složitějších atomech, periodická soustava prvků. Základy chemické vazby.

Částicové vlastnosti záření, vlnové vlastnosti částic (experimenty a interpretace).

Ionizace a další jevy při průchodu nabitých částic hmotou, průchod fotonů hmotou.

Interpretační otázky kvantové mechaniky, kvantová informatika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK