PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální dovednosti a práce s lidmi - NUFY087
Anglický název: Social Skills and Work
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Záměnnost : NUFY105, NUFY106
Je neslučitelnost pro: NUFY105, NPEP604, NPEP602, NUFY106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Seminář je zaměřen na nácvik sociálních dovedností potřebných v povoláních, kde je významným prvkem spolupráce a řízení skupin lidí (například učitelství): Verbální a neverbální komunikace. Týmová spolupráce. Strategie řešení problémů. Sociální konflikty a jejich zvládání. Asertivita. Autorita a řízení. Časový management a mentální mapy. Metody výuky využívané v semináři předpokládají aktivní zapojení studentů. Uplatňuje se například simulace, nácvik, hraní rolí, řešení problémů, skupinová práce, činnostní a prožitkové metody, brainstorming, mentální mapy.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Gillernová, I., Hermochová, S., Šubrt, J.: Sociální dovednosti učitele. SPN, Praha 1990 Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie I. Portál, Praha 1998 Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie II. Grada, Praha 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK