PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální panorama - NUFY076
Anglický název: Panorama of Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NUFY088, NUFY095
Je záměnnost pro: NUFY088, NUFY095
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výběrový seminář, na němž pracovníci fyzikálních kateder MFF prezentují své obory s cílem informovat o jejich šíři záběru, novinkách, trendech, zajímavostech, užitečnosti, .. i s cílem předvést, jak se dá daný vědní obor poutavě přiblížit i na elementárnější úrovni. Určeno posluchačům 3.r.MF/SŠ a 3.r.MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Vhodnou literaturu konkrétně doporučují pracovníci vystupující na seminářích.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)

Konkrétní témataprezentovaná na seminářích se určují v každém semestru i s přihlédnutím k zájmu posluchačů. (Příklady témat: Pohledy do zemského nitra, Předpovědi počasí, Šíření znečištění v ovzduší, Krystalografie, Historie fyziky nízkých teplot, Biofyzika, Solární energie, Fyzika povrchů, Nanokrystaly, Akustická defektoskopie, Fyzika plazmatu, Fyzika polymerů, Molekulární simulace, Částicová fyzika, Jaderná fůze, Rentgenová astronomie...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK