PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z aplikačního software - Programování v MS Office - NUAS021
Anglický název: Practical Course in Application Software - MS Office Programming
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova
Garant: Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Koná se formou několikahodinového semináře a následné samostatné práce v počítačové učebně.
Poslední úprava: G_I (19.03.2007)
Podmínky zakončení předmětu

Absolvování předmětu je stvrzeno udělením zápočtu.

Zápočet lze získat dvěma různými způsoby.

1/ Přesvědčit o dostatečných zkušenostech a dovednostech ve VBA můžete vytvořením rozsáhlé komplexní aplikace pro Excel a druhé aplikace (může být jednodušší), pro jinou aplikaci MS Office.

Při předvádění musíte na požádání prokázat své schopnosti upravit kód aplikace v rozsahu znalostí požadovaných v úlohách zadaných pro samostudium.

2/ Vypracováním zadaných úloh pro samostudium. Úlohy můžete odevzdávat i postupně po jednotlivých tématech formou konzultace.

Podklady pro samostudium jsou zveřejněny na www stránkách předmětu http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/VBA/VBA.html

Poslední úprava: Forstová Lenka, Mgr. (05.06.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK