PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zájmová tělesná výchova - NTVY006
Anglický název: Optional Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (32-KTV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: 180
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktv.mff.cuni.cz/, https://ktv.mff.cuni.cz/en/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Milan Šafr
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty širšího základu
Matematika > Předměty širšího základu
Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Určena pro studenty, kteří již splnili studijní povinnost získáním čtyř kreditů a mají nadále zájem navštěvovat tělesnou výchovu a sportovní specializace, případně chtějí ve zvoleném sportu soutěžit. Činnost probíhá i pod hlavičkou vysokoškolského sportovního klubu při MFF. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Při jeho zápisu mají přednost studenti MFF, kteří mají předmět uveden v doporučeném studijním plánu.
Poslední úprava: Šafr Milan, Mgr. (16.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje:

75% aktivní účast na výuce TV

Poslední úprava: Vaníčková Zuzana, Mgr. (09.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK