PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Datové struktury I - NTIX066
Anglický název: Data Structures I
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktiml.mff.cuni.cz/~fink/teaching/data_structures_I/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Neslučitelnost : NTIN066
Záměnnost : NTIN066
Je neslučitelnost pro: NTIN066
Je záměnnost pro: NTIN066
Anotace -
Základní přednáška o konstrukci efektivních datových struktur. Vyhledávací stromy, haldy, hešování. Analýza nejhoršího, amortizovaného a očekávaného chování datových struktur. Samoupravující se datové struktury. Chování a analýza datových struktur na systémech s paměťovou hierarchií. Přednáška volně navazuje na Algoritmy a datové struktury I a II a Programování I a II bakalářského studia.
Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
Cíl předmětu

Naučit pokročilejší datové struktury včetně teoretické analýzy a experimentů s chováním na reálných počítačích.

Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Ke splnění předmětu je nutné získat zápočet a složit zkoušku.

Zápočet se udílí za získání požadovaného počtu bodů za domácí úkoly řešené během semestru. Vzhledem k povaze domácích úkolů nejsou náhradní termíny zápočtu přípustné.

Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
Literatura -

D. P. Mehta, S. Sahni eds.: Handbook of Data Structures and Applications. Chapman & Hall/CRC, Computer and Information Series, 2005

A. Koubková, V. Koubek: Datové struktury I. MATFYZPRESS, Praha 2011

K. Mehlhorn: Data Structures and Algorithms I: Sorting and Searching. Springer-Verlag, Berlin, 1984

Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkouší se porozumění teorii prezentované na přednášce.

Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
Sylabus -

Haldy

• regulární halda

• binomiální halda

• Fibonacciho halda

Stromy

• (a,b)-stromy a jejich varianty

• strategie Move-to-Front pro seznamy, Splay stromy

• přehled ostatních řešení: AVL stromy, červeno-černé stromy, BB-α stromy

Techniky pro paměťovou hierarchii

• I/O model, cache-oblivious analýza, strategie LRU pro on-line stránkování

• příklady: transpozice a násobení matic, van Emde-Boasovo rozložení vyhledávacích stromů

• cache-aware techniky

Hašování

• řešení kolizí, analýza pro uniformně rozdělená data

• výběr hešovací funkce: univerzální hešování a dobré hešovací funkce

• kukačkové hešování

Vícerozměrné datové struktury

• KD stromy

• range trees (intervalové stromy)

Upozornění: Předmět se bude vyučovat od 2018/19 v českém jazyce pouze v zimním semestru a v anglickém jazyce pouze v letním semestru.

Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
Vstupní požadavky -

Predpoklady: Znalosti na úrovni bakalářské přednášky Algoritmy a datové struktury.

Poslední úprava: Jedelský Petr, Mgr. (01.03.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK