PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z Booleovských funkcí 1 - NTIN093
Anglický název: Seminar on Boolean Functions 1
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
RNDr. Petr Kučera, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Teoretická informatika
Prerekvizity : NAIL021
Anotace -
Předmět je koncipován jako referativní a výzkumný seminář zaměřený na problematiku Booleovských funkcí, který je určený především doktorandům a diplomantům píšícím práce s touto tématikou.
Poslední úprava: T_KTI (14.05.2010)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je poskytnout studentům podklady pro jejich výzkumnou práci.

Poslední úprava: Čepek Ondřej, prof. RNDr., Ph.D. (26.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři zahrnující odreferování alespoň jednoho článku.

Poslední úprava: Čepek Ondřej, prof. RNDr., Ph.D. (26.09.2020)
Sylabus -

Tento seminář nemá pevný sylabus. Konkrétní obsah sestává z

referování přidělených článků a diskusí nad výzkumnými tématy, která jsou

řešena v rámci diplomových a doktorských prací.

Poslední úprava: Čepek Ondřej, prof. RNDr., Ph.D. (26.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK