PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový a doktorandský seminář 1 - NTIN091
Anglický název: Seminar for MSc. and Ph.D.-students 1
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktiml.mff.cuni.cz/~fink/teaching/doctoral_seminar/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Třída: DS, teoretická informatika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Předmět připravuje studenty na doktorské studium a práci v akademickém a vědeckém prostředí. Seminář je určen pro nastupující studenty doktoranského studia a magisterské studenty zájímající se o možnost dalšího studia.
Poslední úprava: Hric Jan, RNDr. (12.05.2022)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je připravit studenty na doktorské studium a práci v akademickém a vědeckém prostředí.

Poslední úprava: Fink Jiří, RNDr., Ph.D. (13.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zápočtu je podání vlastního GAUK projektu v rozumné kvalitě a účast na semináři.

Povaha předmětu vylučuje opakování zápočtu.

Poslední úprava: Fink Jiří, RNDr., Ph.D. (13.05.2022)
Literatura -

1. Aktuální články z profilujících světových časopisů, např.:

Aritificial Intelligence (Elsevier), IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Journal of Algorithms (Elsevier), Machine Learning (Springer-Verlag), Neural Networks (Elsevier), SIAM Journal on Computing, SIAM Journal on Discrete Mathematics a dalších

2. Alley, M.: The Craft of Scientific Writing, 3rd Edition, Springer-Verlag, 1996

3. Bloom, D.: The Ph.D. process: a student´s guide to graduate school in the sciences, Oxford University Press, New York, 1998

4. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Academia, 2000

Poslední úprava: T_KTI (31.03.2008)
Sylabus -

Seminář je určen studentům vyšších ročníků magisterského studia, diplomantům a doktorandům. V rámci semináře plánujeme diskuzi aktuálních otázek (především) doktorského studia, např. dostupné zdroje informací, návrh vlastního vědecko-výzkumného projektu, možnosti studia v zahraničí apod.

Poslední úprava: Fink Jiří, RNDr., Ph.D. (13.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK