PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorský bioinformatický seminář - NSWI201
Anglický název: Doctoral bioinformatics seminar
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Mgr. Petr Daněček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Biologie > Biologie, Antropologie, Buněčná fyziologie a biochemie, Vývojová biologie, Didaktika biologie, Ekologie, Entomologie, Ekologie a přírodní prostředí, Ekologie a etologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geobotanika, Genetika, Lidská a živočišná fyziologie, Hydrobiologie, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární biologie, Neurobiologie, Botanika nižších rostlin, Zoologie bezobratlých, Anatomie a fyziologie rostlin, Parazitologie, Molekulární biologie rostlin, Teoretická biologie, Zoologie obratlovců, Virologie, Botanika vyšších rostlin
Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Diskuzní a referativní seminář pro studenty doktorského studijního programu bioinformatika o aktuálních tématech v oboru.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (19.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na semináři a prezentace.

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (19.01.2023)
Sylabus -

Cílem senináře je setkávání doktorských studentů pracujících v různých oblastech bioinformatiky s cílem vzájemného obohacení výzkumu. Součástí semináře jsou jak prezentace studentů, tak zvané přednášky výzkumníků z ČR i zahraničí.

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (19.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK