PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do doporučovacích systémů a uživatelských preferencí - NSWI166
Anglický název: Introduction to recommender systems and user preferences
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/~peska/vyuka/nswi166/
Garant: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Neslučitelnost : NDBI037
Záměnnost : NDBI037
Je záměnnost pro: NDBI037
Anotace -
Při současné záplavě dat na webu je třeba mít modely, které informace uspořádávají dle relevance pro jednotlivé uživatele. Jednou z hlavních kategorií těchto modelů jsou doporučovací systémy (DS). Základem DS jsou algoritmy strojového učení, které na základě minulého chování uživatele odhadují jeho budoucí preference a doporučují potenciálně relevantní, ale jinak složitě nalezitelné objekty. Předmět má za cíl poskytnout základní přehled o use-cases, modelech, algoritmech, typech dat, požadavcích a vyhodnocování experimentů a následně podrobněji rozvinout některé aspekty praktického vývoje DS.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (27.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Průběh zkoušky:

 • ústní zkouška v rozsahu látky probírané na přednáškách

Požadavky na zápočet:

 • aktivní účast na cvičeních nebo samostatné vypracování zadaných úkolů
 • active reading (zpracování reportů ze zadaných článků)
 • vypracování individuálního projektu

Alternativně je možné se dopředu domluvit a místo zmíněných požadavků na zápočet vypracovat rozsáhlejší samostatný projekt.

Poslední úprava: Peška Ladislav, Mgr., Ph.D. (11.03.2024)
Literatura -
 • Ricci, F. et al (Eds): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011
 • Jannach, D. et al (Eds): Recommender Systems: An Introduction, Cambridge University Press, 2011
 • Agarwal, D., & Chen, B. (2016). Statistical Methods for Recommender Systems. Cambridge University Press.
 • Proceedings of the Xth ACM Conference on Recommender Systems (RecSys, https://recsys.acm.org/)
 • Proceedings of the Xth Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP, https://www.um.org/)

 • Fagin, Lotem, Naor. Optimal aggregation algorithms for middleware, J. Computer and System Sciences 66 (2003), pp. 614-656
 • Marius Kaminskas, Derek Bridge, Franclin Foping and Donogh Roche: Product-Seeded and Basket-Seeded Recommendations for Small-Scale Retailers, Journal on Data Semantics, pp.1-12, 2016.
 • Steffen Rendle, Christoph Freudenthaler, Zeno Gantner, and Lars Schmidt-Thieme. BPR: Bayesian personalized ranking from implicit feedback. In UAI '09. AUAI Press, 2009, 452-461.
 • Nguyen, J. & Zhu, M. Content-boosted matrix factorization techniques for recommender systems. Statistical Analysis and Data Mining, Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company, 2013, 6, 286-301

Poslední úprava: Peška Ladislav, Mgr., Ph.D. (26.04.2021)
Sylabus -

• Úvod do doporučovacích systémů - cíle, požadavky, metody, data

• Uživatelská zpětná vazba

• Metody kolaborativního filtrování, KNN, faktorizace matic

• Metody content-based filtrování

• Representace uspořádaní, Fagin-Lotem-Naor (FLN) model

• Grafická forma representace FLN uspořádaní, Challenge-response framework

• Hybridní a context-aware doporučovací systémy

• Vyhodnocování doporučení, reálné aplikace

Poslední úprava: Peška Ladislav, Mgr., Ph.D. (26.04.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK