PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze sémantizace a preferencí 2 - NSWI156
Anglický název: Seminar on semantization and preferences 2
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/NSWI156.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (22.01.2019)
Oblast zájmu tohoto semináře jsou systémy propojující uživatele/zákazníka a web (e-obchod, služby, sociální web, www, …). Takových systémů je mnoho – od vyhledávacích strojů až po různé webovské služby. Našim specifikem je důraz na automatizaci a personalizaci (intuitivnost, vysvětlení) těchto procesů v dynamicky se rozvíjejícím se webu. Předmět je koncipován jako referativní a výzkumný/vývojový seminář. Je určený především Bc, SW projektům, diplomantům a doktorandům píšícím práce s touto tématikou (viz zadání od stálých členů semináře). Znalosti v rozsahu předmětu NDBI021 jsou vítané.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.12.2018)

Tento seminář nemá pevný sylabus. Konkrétní obsah sestává ze snahy udržet kontakt s děním ve světě, z referování přidělených článků, zpracování přehledu literatury a diskusí nad výzkumnými tématy, která jsou řešena v rámci výzkumu skupiny SemPre, Bc., diplomových a doktorských prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK