PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do počítačových sítí - NSWI141
Anglický název: Introduction to Networking
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi141-web/pages/
Garant: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
RNDr. Libor Forst
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Náplní předmětu je základní seznámení s nejběžnějšími komunikačními technikami v počítačových sítích, komunikačními protokoly (především z rodiny TCP/IP), a základy fungování webu a webových technologií.
Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Domácí úkol z tvorby webových aplikací a po jeho odevzdání písemný test formou kvízu (1 hod., 40 otázek).

Poslední úprava: Forst Libor, RNDr. (27.10.2019)
Sylabus -
 • Základní principy a vlastnosti síťové komunikace, taxonomie sítí dle různých aspektů, historický vývoj sítí a Internetu
 • Vrstevnatá filozofie, síťový model ISO/OSI a vztah k rodině protokolů TCP/IP
 • Adresace uzlů a služeb (MAC, IP, TCP/UDP porty, DNS, URI), princip směrování, překlad adres
 • Transportní protokoly (TCP, UDP) a jejich fungování
 • Elektronická pošta a související protokoly (SMTP, POP3, IMAP)
 • Hlasové služby (VoIP) a související protokoly (SIP)
 • Vybrané důležité aplikační protokoly TCP/IP (DNS, HTTP, FTP, SSH)
 • Základy kryptografie, zajištění utajení a integrity informace, autentizace, sytém certifikátů, vztah k TCP/IP (SSL a TLS)
 • Principy výstavby a správy internetových sítí, správa adresace a směrování, autonomní systémy
 • Základy fungování vrstev síťového rozhraní a způsoby přenosu dat (Ethernet, Wi-Fi)
 • Historie webu, webové stránky a webové aplikace, základy HTML a CSS

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (22.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK