PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava disertační práce - NSWI121
Anglický název: Dissertation Thesis Preparation
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: DS, softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Konzultační předmět zastřešuje přípravu disertační práce ve spolupráci s příslušným školitelem.
Poslední úprava: T_KSI (19.02.2007)
Literatura

1. D. Madsen: Successful Dissertations and Theses (A Guide to Graduate Student Research from Proposal to Completion)

2. Gordon Bitter Davis: Writing the Doctoral Dissertation, A Systematic Approach

3. Kjell Erik Rudestam: Surviving Your Dissertation (A Comprehensive Guide to Content and Process)

4. Judith M. Meloy: Writing the Qualitative Dissertation (Understanding by Doing)

5. John D. Cone: Dissertations and Theses from Start to Finish (Psychology and Related Fields)

Poslední úprava: T_KSI (19.02.2007)
Sylabus -

Konkrétní sylabus bude upřesněn na individuálním základě školitelem

každého studenta. Na obecné úrovni budou mezi zásadními body typicky

vytyčení a zpřesňování cílů, volba a aplikace výzkumných metod,

identifikace a zhodnocení existujících a nových výsledků.

Poslední úprava: T_KSI (19.02.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK