PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Administrace Linuxu - NSWI106
Anglický název: Linux Administration
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi106/
Garant: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Tento kurs je zaměřen na seznámení se základními koncepty a administratorským nářadím nutným pro správu Linuxové infrastruktury pro vývoj a testování software, a pro provoz základních síťových služeb. Výklad je orientován na distribuci RHEL/CentOS, resp. Fedora. Bude pokryta instalace a administrace základních démonů (cron, postfix, nfs, nginx, atp.). Konfigurace firewallu a NAT. Předpokládají se znalosti o Linuxu na uživatelské úrovni, počítačových sítích a relevatních aplikačních protokolech.
Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (13.06.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet bude udělen za dokončení většího projektu: cílem je vytvořit (instalace + nastavení + správa + monitoring) službu, která bude užitečná a použitelná v praxi. Další podrobnosti a příklady projektů budou uvedeny na webu předmětu. Jazykem výuky je angličtina.

Poslední úprava: Horký Vojtěch, Mgr., Ph.D. (13.06.2024)
Literatura -
 • Web předmětu
 • Manuálové stránky
 • https://wiki.archlinux.org/
 • https://github.com/torvalds/linux
 • https://lwn.net/
Poslední úprava: Horký Vojtěch, Mgr., Ph.D. (13.06.2024)
Sylabus -

Výběr konkrétních technologií odpovídá aktuálním trendům, detaily budou k dispozici na webu předmětu pro daný akademický rok.

 • Práce s GPG
 • Virtualizace celého systému
 • Instalace Linuxu
 • Administrace jednoho stroje, SSH
 • Pokročilé skriptování v shellu s důrazem na robustnost a přiměřenou přenositelnost
 • Síťování: firewall, NAT, dynamické routování, IPv6, VPN
 • Práce se souborovým systémem a blokovou vrstvou, šifrování a zálohování
 • Monitoring
 • DNS a DNSSEC
 • Web a certifikáty, load-balancing, caching
 • E-mail a jeho základní zabezpečení
 • Kontejnery a další virtualizační nástroje

Poslední úprava: Horký Vojtěch, Mgr., Ph.D. (13.06.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK