PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v Haskellu - NPRG068
Anglický název: Programming in Haskell
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~kratochvil/haskell/
Garant: RNDr. Miroslav Kratochvíl, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Programování v Haskellu zaměřené na řešení praktických problémů -- run-time systém, standardní knihovna, užitečné nástroje.
Poslední úprava: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (04.06.2018)
Cíl předmětu -

Cílem je navázat na úvod do Haskellu z předmětu Neprocedurální programování a naučit se programovat užitečný a prakticky použitelný software v Haskellu. Součástí předmětu je přehled nejpopulárnějších knihoven a efektivních řešení složitých problémů pomocí funkcionálního programování.

Poslední úprava: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (04.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Studenti v průběhu semestru vyřeší 3 domácí úkoly. Zkouška bude probíhat z větší části formou diskuze o odevzdaných řešeních, případně doplněním nebo opravením chybějících částí. Témata zkoušky budou plně pokryta materiály z přednášky poskytnutými na webu.

Poslední úprava: Kratochvíl Miroslav, RNDr., Ph.D. (08.09.2019)
Literatura -

1. Bryan O'Sullivan, Don Stewart, and John Goerzen: Real World Haskell - Code You Can Believe In. O'Reilly, November 2008, ISBN-10: 0596514980, ISBN-13: 978-0596514983. http://book.realworldhaskell.org/read/

2. Learn You A Haskell For Great Good. http://learnyouahaskell.com/

Poslední úprava: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (04.06.2018)
Sylabus -
 • Typový systém Haskellu, typové třídy, Hindley-Milnerův systém, Systém Fc
 • Monády, State, Monádové transformery
 • Přehled vnitřního fungování Haskellových programů v GHC: Core, STG, thunky, WHNF, seq, kompilace, modularizace
 • Cabal
 • Standardní knihovna pro IO
 • Standardní typové třídy
 • Standardní kontejnery, Text a ByteString
 • Spojení s UNIXem, optparse
 • Parsovací kombinátory, parsec
 • Pretty printing
 • Paralelizace, STM, paralelní frameworky
 • Serverové aplikace -- Scotty, Yesod, Servant
 • Lens-ová knihovna, Prism, Iso, Traversal
 • Přehled některých líných datových struktur: Finger-konstrukce, lazy fronty, ...
 • Jednoduchý grafický výstup: Gloss, JuicyPixels
 • Testování: HSpec, Quickcheck, Criterion

Poslední úprava: Kratochvíl Miroslav, RNDr., Ph.D. (07.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK