PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ročníkový projekt - NPRG045
Anglický název: Individual Software Project
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: ročníková práce
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg045-web/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG034
Prerekvizity : NPRG031
Je korekvizitou pro: NPRG046
Je neslučitelnost pro: NPRG034, NPRG033
Je záměnnost pro: NPRG033
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (07.11.2014)
Cílem předmětu je vypracování rozsáhlejšího softwarového díla v libovolném běžném programovacím jazyce. Předmět probíhá formou samostatné práce a konzultací s vedoucím. Vypracování zahrnuje specifikaci, implementaci, nasazení a příslušnou dokumentaci softwarového díla.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (07.06.2019)

Zápočet je udělován za vypracování individuálního softwarového projektu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Straňák, Ph.D. (28.10.2019)

Literatura bude zadána individuálně dle konkrétního projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (12.05.2022)

Ročníkový projekt se standardně zahajuje v letním semestru 2. ročníku a typicky na něj navazuje bakalářská prace. Během prvních týdnů v semestru proběhnou úvodní přednášky, po kterých se studenti individuálně přihlásí k vedoucím. Zbytek semestru probíhá formou samostatní práce a konzultací s příslušným vedoucím. Součástí práce na projektu je detailní specifikace, implementace, testování, nasazení a dokumentace obsahující vývojovou dokumentaci a uživatelskou příručku.

Ročníkový projekt v zimním semestru slouží zejména pro dokončení projektů začínajících v letním semestru předchozího ak. roku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK