PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Návrhové vzory - NPRG024
Anglický název: Design Patterns
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg024-web/
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Programování, Softwarové inženýrství
Korekvizity : {Java nebo C# nebo C++}
Anotace -
Seminář se zabývá návrhovými vzory (design patterns) a jejich použitím při objektovém návrhu a vývoji udržovatelného software. Většinová část semináře bude věnována samostatné práci studentů při zpracování a prezentaci konkrétních návrhových vzorů a jejich použití. Seminář je určen zejména pro studenty 3. ročníku Bc. studia, příp. Mgr. studia. Pro studenty 2. ročníku je seminář vhodný pouze v případě déledobější hlubší znalosti nějakého objektově-orientovaného jazyka. Před zápisem předmětu je nutné mít dostatečně zvládnutý alespoň jeden z jazyků C++ / C# / Java.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (07.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je udělován na základě účasti na seminářích, přípravy a prezentace zadaného návrhového vzoru, zápočtového testu a implementace vybraného návrhového vzoru.

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (07.06.2019)
Literatura

E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software.

J. Vlissides: Pattern Hatching - Design Patterns Applied

Pattern Oriented Software Architecture:

  • Vol 1: A System of Patterns
  • Vol 2: Patterns for Concurrent and Networked Objects
  • Vol 3: Patterns For Resource Management
  • Vol 4: A Pattern Language for Distributed Computing
  • Vol 5: On Patterns and Pattern Languages

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (10.04.2017)
Sylabus -

Seminář se zabývá návrhovými vzory (design patterns) a jejich použitím při vývoji software. Podstatná část semináře bude věnována samostatné práci studentů při zpracování a prezentaci konkrétních návrhových vzorů a jejich použití.

Předpokladem smysluplného absolvování předmětu je důkladná znalost objektově orientovaného programování (C++, C#, Java) a déledobější praktická zkušenost s programováním, tj. předmět není určen pro ty, kteří teprve nedávno objektově orientované programování začali používat.

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (19.02.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK