PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Digitální zpracování obrazu - NPGR002
Anglický název: Digital Image Processing
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://zoi.utia.cas.cz/teaching
Garant: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Je korekvizitou pro: NPGR029, NPGR013, NMPG349
Je neslučitelnost pro: NPGX002
Je záměnnost pro: NPGX002
Anotace -
Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací.
Poslední úprava: T_KSVI (24.04.2003)
Podmínky zakončení předmětu -

Ustni zkouska, bez zapoctu. Cas na pripravu dle potreby. Jeden radny a dva opravne terminy. Soucasti zkousky neni programovani.

Poslední úprava: Flusser Jan, prof. Ing., DrSc. (11.06.2018)
Literatura -

[1] Pratt W. K.: Digital Image Processing (2nd ed.), John Wiley, New York, 1991

[2] Rosenfeld A., Kak A. C.: Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982

[3] Gonzales R. C., Woods R. E., Digital Image Processing (3rd ed.), Addison-Wesley, 1992

[4] Duda R.O. et al., Pattern Classification, (2nd ed.), John Wiley, New York, 2001

Poslední úprava: T_KSVI (24.04.2003)
Sylabus -
 • digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém, aliasing
 • základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu
 • lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace
 • detekce hran
 • degradace obrazu a její modelování, inverzní a Wienerův filtr, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací)
 • segmentace obrazu
 • registrace (matching) obrazů
 • příznakový popis rovinných objektů
 • invariantní příznaky, Fourierovy deskriptory, momentové invarianty, diferenciální invarianty
 • teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN-klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor
 • shluková analýza v postroru příznaků, iterační a hierarchické metody

Blizsi podrobnosti (studijni materialy, rozvrh, zkousky, navazujici

diplomove prace, apod.) najdete na

http://zoi.utia.cas.cz/teaching

Doporučené navazující předměty v letním semestru: PGR013 (J. Flusser, B. Zitová), PGR022 (J. Flusser, B. Zitová), a AIL072 (J. Štanclová).

Poslední úprava: FLUSSER/MFF.CUNI.CZ (20.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK