PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika a autodiagnostika pro učitele - NPEP501
Anglický název: Diagnostics and Autodiagnostics for Teachers
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Neslučitelnost : NPED043
Záměnnost : NPED043
Je neslučitelnost pro: NPED043
Je záměnnost pro: NPED043
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)
Předmět seznamuje s diagnostickými metodami pro učitele. Zároveň ukazuje možnosti sebereflexe učitele na základě použití autodiagnostických metod. Autodiagnostické metody dávají možnost poznat specifiku vlastního pedagogického působení, vlastní individualitu a její zdroje a odhadnout neadekvátní přístupy k žákům i cesty k nápravě.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (21.04.2023)

Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné splnění vědomostního testu. Student má právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

MÜLLER, CH. T.: Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehren als Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Studien zum Physiklernen, Band 33, 348 Seiten, 2004.

HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984,1989.

GROEBEN, N., WAHL, D., SCHLEE, J., SCHEELE, B: Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Aine Einfűhrung in die Psychologie des reflexion Subjekts. Tűbingen /Francke Verlag 1988.

PAVELKOVÁ, I.: Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002

ZABEL, J.: Subjektive Theorien von Lehrern űber Risikoschű. Identifikation von Problémem. Ursachen und Lösungmöglichkeiten anhand eines problemzentriertes Interview. Studienarbeit. Htpp:// www.grin.com , Verlag fűr akademische Texte. 2008

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (09.01.2019)

Koncepce přípravy kompetentního učitele

Koncept osvojování profesních kompetencí učitelem se zaměřením na vyučovací činnost

Definice a vymezení pojmů: autodiagnostika, subjektivní (implicitní) teorie, sebereflexe

Subjektivní teorie - teoretický koncept; role a funkce subjektivních teorií v práci učitele

Autodiagnostika jako jeden z předpokladů a účinný nástroj sebereflexe učitele - teoretický koncept

Autodiagnostické strategie - přehled

Autodiagnostická strategie v oblasti subjektivní teorie účinnosti vyučování (praktické ukázky)

Autodiagnostika v oblasti subjektivní, implicitní teorie úspěšného žáka a možnosti sebereflexe (praktické ukázky)

Sebereflexe učitelových subjektivních teorií v oblasti učební motivace žáků (praktické ukázky)

Diagnostické metody pro učitele: „subjektivní zodpovědnost učitele za výkony žáků“; „školní a třídní klima“; „diagnostika motivační struktury žáků“ …..)

Ukázky výzkumných projektů souvisejících s autodiagnostikou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK