PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář moderní optiky - NOOE128
Anglický název: Proseminar of modern optics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika, Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Ekologie a životní prostředí, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geofyzika, Matematika pro fyziky, Meterologie a klimatologie, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Jaderná a subjaderná fyzika, Optika a optoelektronika, Fyzika pevných látek, Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí, Učitelství fyziky, Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Proseminář je určen k získání všeobecného přehledu o současných problémech fundamentální a aplikované optiky.
Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Cíl předmětu -

Získání uceleného přehledu v rámci moderní optiky.

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je min. 70% účast na seminářích.

Poslední úprava: Veis Martin, RNDr., Ph.D. (07.06.2019)
Literatura -

Odborné časopisy

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Metody výuky -

Seminář

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
Sylabus -

Budou diskutovány jednotlivé problémy moderní optiky.

.

Poslední úprava: T_FUUK (13.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK